Wie zijn wij ?

Hieronder e-mail om rond te sturen, met het oog op de mobilisatie van zondag 12/01

 

dossard-jauneGeconfronteerd met het project van de uitbreiding naar kinderen van de wet inzake euthanasie, heeft een groepering  van jonge professionals en Belgische burgers besloten zich te mobiliseren: “De Gele Hesjes”. Voeg u bij ons en laten wij samen onze stem horen.

Wat ? Een verzameling om te tonen dat de uitbreiding van de wet naar minderjarigen verkeerd is en om een betere controle te eisen op de toepassing van de wet van 2002. Deze verzameling is toegestaan door de bevoegde autoriteiten.

Waarom ? De balans van de wet van 2002 die euthanasie straffeloos maakt voor volwassenen is niet goed: gebrekkige controle op de wet, belangenconflicten tussen sommige leden van de Controlecommissie. De politiek moet deze problemen aanpakken.

Hoe ? We verzamelen ons gekleed met gele hesjes voor de Controlecommissie. We zullen laten zien dat de controle slecht werkt… Breng uw gele veiligheidshesje (dat van uw auto) mee, evenals fluitjes…

Bent u nuttig ? Uw aanwezigheid is van essentieel belang, een burgerbeweging komt op gang en het is belangrijk dat hij krachtig is, elke deelnemer telt.

Hoe kan u ons helpen ? Door volgende week zondag te komen en deze informatie door te geven aan uw contactpersonen. Geen verspreiding via de sociale netwerken voor het ogenblik, alleen per post naar uw persoonlijke netwerken.

De Gele Vesten is een onafhankelijke, apolitieke, niet confessionele groepering, open voor allen, en wij wensen op de dag van de bijeenkomst geen tekenen die wijzen op een religieuze overtuiging. De organisatoren behouden zich het recht voor om het correct verloop van de verzameling te verzekeren.
Er waait een nieuwe wind en een groot deel van de burgers zal zijn mening kunnen uiten
De groepering van de Gele Hesjes.

Contact: info@dossardsjaunes.be